Onderwijsgids Baarle-Nassau

Rooms Katholieke Basisschool De Akkerwinde

  • Adres:Schoolstraat 10
  • Postcode:5111XP
  • Plaats:Baarle-Nassau
  • Gemeente:Baarle-Nassau
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:013-5079453

De Akkerwinde is gehuisvest in Brede School "Uilenpoort"

Al de kinderen die De Akkerwinde bezoeken, worden toevertrouwd aan “onze” zorg. Met “onze” bedoelen we al de volwassenen, die de kinderen omringen tijdens hun basisschoolperiode. Volwassenen zijn niet alleen de teamleden, maar ook medewerkers van diverse instanties die het team bijstaan. We bedoelen uitdrukkelijk ook de “ouders” zelf, want alleen in samenspraak met hen kunnen we onze zorg optimaal inrichten.  De Akkerwinde is een katholieke school, we bedoelen ook “Gods helpende hand”.  Met “onze” bedoelen we dus een gezamenlijke zorg voor het meest kostbare wat ons wordt toevertrouwd: kinderen.