Onderwijsgids Zwartewaterland

Maarten Lutherschool

  • Adres:Burg ten Veldestraat 36 A
  • Postcode:8281ZT
  • Plaats:Genemuiden
  • Gemeente:Zwartewaterland
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:038 - 38 555 73

De Maarten Lutherschool is een Hervormde basisschool. Als grondslag gebruiken wij de Bijbel als Gods onveranderlijk en onfeilbaar Woord, verklaard in de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Kinderen opvoeden tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen die vanuit blijdschap en overtuiging God dienen; dat is wat ons drijft in ons werk. Daarin laten wij ons inspireren door de Bijbel. We beschouwen daarbij elk kind als volstrekt uniek. We willen kinderen zien in dat uniek zijn. We willen kinderen helpen hun talenten te begrijpen, te ontwikkelen en te gebruiken, vanuit verbinding met elkaar, vanuit betrokkenheid op de wereld om hen heen, zodat kinderen zich geïnspireerd voelen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan deze wereld. Als protestants-christelijke school willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan voor kinderen en ouders met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonder de hierboven genoemde christelijke identiteit te verwaarlozen.