Onderwijsgids Dordrecht

SBO Het Kompas

  • Adres:Doctor L.L. Zamenhoflaan 5
  • Postcode:3312AX
  • Plaats:Dordrecht
  • Gemeente:Dordrecht
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:078 - 890 61 30

SBO Het Kompas is een school voor speciaal basisonderwijs. De mededeling dat een kind op de gewone school niet mee kan heeft vaak een emotionele lading. Het kind zelf beseft niet mee te kunnen en dat heeft invloed op zijn welbevinden. De ouders vinden het vervelend dat hun kind in een uitzonderingspositie komt. Onze school blijkt “later” een opluchting te zijn. De school begrijpt wat er speelt, welke emoties kinderen en ouders ervaren en welke leeromgeving er nodig is. Door goed te kijken naar de onderwijsbehoefte van het kind zijn we in staat om een leerprogramma op maat aan te bieden. Door uw kind in een bepaalde groep te plaatsen zal het onderwijsaanbod aansluiten op de leerbehoefte van uw kind. De school zorgt voor een passend aanbod. Bij dat aanbod wordt rekening gehouden met de intellectuele mogelijkheden en het gedrag van het kind. We durven te voorspellen welk perspectief ( welke school voor voortgezet onderwijs) haalbaar is. We praten daar over met de ouders en het kind, stellen die verwachting bij als dat nodig is, leggen de lat hoog en gaan samen met u en het kind op pad.