Onderwijsgids Dordrecht

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
IKC De Regenboog (Hoofdvestiging) Noordendijk 250 3311RR Dordrecht
De Toekomst (Hoofdvestiging) Willem de Zwijgerlaan 2 3314NX Dordrecht
SBO Het Kompas (Hoofdvestiging) Doctor L.L. Zamenhoflaan 5 3312AX Dordrecht
Kindercampus Mozaiek (Hoofdvestiging) Nassauweg 94 3314JR Dordrecht
Zadkine (Hoofdvestiging) Oranjelaan 1 3311DH Dordrecht
OBS De Griffioen (Hoofdvestiging) Rudyard Kipling-erf 123 3315AE Dordrecht
IKC De Horizon (Hoofdvestiging) Singel 441 3311HH Dordrecht
Integraal Kindcentrum de Wereldwijzer (Hoofdvestiging) Doelstraat 13 3311XD Dordrecht
Basisschool Muhring Vrieseweg 92 3311NZ Dordrecht
VSO De Stroom (Hoofdvestiging) Reeweg Zuid 22 3317NH Dordrecht

Gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht, of kortweg ‘Dordt’, kent vele onderwijsinstellingen die bijdragen aan het karakter van de gemeente. Zo heeft de gemeente 43 (speciale) basisscholen en 14 (speciale) middelbare scholen. Binnen de gemeente speelt, onder andere door de aanwezigheid van de zesde zeehaven van Nederland, industrie een belangrijke rol. Ook is door onder meer de aanleg van het Leerpark Dordracht steeds meer aandacht voor kennisontwikkeling. Kinderen kunnen binnen deze gemeente worden opgeleid tot deelnemers van de kennisgerichte, ‘Dordtse’ maatschappij.

Onderwijsinstellingen

De gemeente Dordrecht kent verschillende onderwijsinstellingen, zoals H3O en stichting OPOD. De onderwijsorganisatie H3O is in 2006 ontstaan uit een fusie van de stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Dordrecht (PCOD) en de Christelijke Stichting Peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang Dordrecht (CSPD). De onderwijsorganisatie biedt onderwijs aan met de Bijbel als grondslag. Vele basisscholen zijn aangesloten bij deze organisatie. Een andere organisatie, van openbare oorsprong, is: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht. Op deze school wordt het unieke van iedere leerling benadrukt, zodat zij zich thuis voelen en gewaardeerd worden op een eigen manier. Deze vorm van onderwijs draagt bij aan het creëren van een veilige leeromgeving en resulteert in het stimuleren van goede resultaten.

Leerlingen van de verschillende basisscholen kunnen doorstromen naar het middelbaar onderwijs, waar ze in aanraking kunnen komen met het Leerpark Dordrecht; een wijk in Dordrecht waar kennisgerichtheid een centrale rol speelt.

Leerpark Dordrecht

In het Leerpark Dordrecht kun je zowel wonen als onderwijs genieten. Deze moderne vorm van voorzieningen is bij burgers erg in trek. Binnen deze wijk staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De aanwezige onderwijsinstellingen in deze wijk zijn: het Wartburg College, het Stedelijk Dalton Lyceum, het ROC Da Vinci College en het Insula College (lid van het hiervoor genoemde H3O). Voor leerlingen, studenten en afgestudeerden is er stage of werk te vinden bij de leerwerkbedrijven die het Leerpark rijk is. Een enorm innovatief concept op dit gebied is de Duurzaamheidsfabriek. Dit is in Europa het eerste gebouw dat innovatief en duurzaam onderwijs gezamenlijk met het bedrijfsleven inricht. Een andere organisatie is Da Vinci Media (vernoemd naar Leonardo Da Vinci), waar mediavormgeving centraal staat. Op deze manier draagt het Leerpark Dordracht uitstekend bij aan de moderne maatschappij van ‘Dordt’.

Beroepsopleidingen

In de gemeente Dordrecht bevinden zich beroepsopleidingen uiteenlopend van middelbaar tot hoger beroepsonderwijs. Het hiervoor genoemde ROC Da Vinci college biedt onderwijs aan op zowel mbo- als hbo-niveau. De verschillende sectoren op gebied van middelbaar beroepsonderwijs zijn Administratie, Gezondsheidszorg, Handel, Techniek en Welzijn. De sector Techniek onderscheidt zich door het aanbieden van opleidingen gericht op Logistiek (en Scheepvaart). Dit is iets wat binnen het karakter van Dordrecht past; een gemeente met een belangrijke zeehaven. Op het gebied van hoger beroepsonderwijs worden opleidingen betreffende Business & Innovation en Psychologie aangeboden. Andere hbo-instellingen zijn Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam. In Dordrecht biedt de Hogeschool Rotterdam de lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) aan, eveneens als de Hogeschool Inholland. Zo dragen deze hogescholen bij aan kennisverspreiding, aangezien hier nieuwe basisschool leraren worden opgeleid. Na verloop van tijd kan dit een impuls voor de ‘Dordtse’ samenleving vormen.