Onderwijsgids Waadhoeke

CBS de Slotschool

  • Adres:Burg Hesselinkstraat 2
  • Postcode:9076EC
  • Plaats:Sint Annaparochie
  • Gemeente:Waadhoeke
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0518 - 402 144

 

De Slotschool is een christelijke basisschool die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng.

Vijf belangrijke uitgangspunten van waaruit wij werken zijn:
* de kinderen gaan met plezier naar school en leren veel
* er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn
* de school richt zich op de toekomst (nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma)
* er is veel contact met de ouder(s)
* als team vormen wij een (h)echt team

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen weten en zorg voor elkaar dragen. Alleen dan gaan ze blij en met plezier naar school.