Onderwijsgids Waadhoeke

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Rooms Katholieke Basisschool Sint Radbodus (Hoofdvestiging) Ljouwertertrekwei 4 9035ED Dronryp
CBS de Slotschool (Hoofdvestiging) Burg Hesselinkstraat 2 9076EC Sint Annaparochie
Christelijke Basisschool Toermalijn (Hoofdvestiging) P J Troelstrastraat 24 8802RD Franeker
OBS De Opslach (Hoofdvestiging) IJsbaanweg 4 8801ER Franeker
Scholengemeenschap Ulbe Van Houten Christelijke SGM voor Vmbo (Hoofdvestiging) Steven Huygenstraat 4 9076AP ST.-ANNAPAROCHIE
De Korenaar (Hoofdvestiging) Monnikebildtdijk 16 9078VE OUDEBILDTZIJL
Stichting Schoolvision (Nevenvestiging) Swaerderwei 2 8851EH TZUMMARUM
Christelijke Basisschool It Anker (Hoofdvestiging) Quaestiusstrjitte 13 9035EB DRONRYP
Christelijke Basisschool Rehoboth (Hoofdvestiging) Dorpsstraat 4 B 8806KT ACHLUM
Christelijke Basisschool Mooitaki (Hoofdvestiging) De Hammeringen 41 9045PT BITGUMMOLE