Onderwijsgids Maastricht

Tytylschool de Maasgouw

  • Adres:Bemelergrubbe 5
  • Postcode:6226NK
  • Plaats:Maastricht
  • Gemeente:Maastricht
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:043 - 60 181 81

MISSIE
Tyltylschool de Maasgouw is er van overtuigd dat iedere leerling kan schitteren.
Wij bieden adaptief onderwijs en zorgvuldige ondersteuning aan speciale leerlingen met een
meervoudige beperking. Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen dragen wij bij
aan een begrepen en waardevol leven.
VISIE
Omgevingsbeeld:
Wij bieden onderwijs aan (ernstig) meervoudig beperkte leerlingen uit de regio Limburg in de leeftijd
van 4 tot en met 18 jaar. Wij realiseren een geschikte leeromgeving waarbinnen passende,
overwegend kleine, maximaal haalbare homogene groepen in het SO en heterogene groepen in het
Vso de basis vormen.
Gedroomde positie
Wij zijn in onze regio dè Tyltylschool, een school met brede expertise op het vlak van onderwijs en
zorg voor meervoudig beperkte leerlingen, die passend kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt. Wij

geven antwoord op hieraan gerelateerde vragen van onze leerlingen en ouders op ontwikkel-, hulp-
en zorggebied.

Als enige expertiseschool in de regio Limburg, waar zowel in onderwijs als in de hiervoor
voorwaardelijke ondersteuningsbehoefte gefaciliteerd kan worden, is het van groot belang dat wij
Tyltylschool de Maasgouw zichtbaar weten te positioneren in dit speelveld. Onze leerlingen maken
deel uit van de maatschappij en hebben allen recht op betekenisvolle en zorgvuldig toegesneden,
adaptieve onderwijsjaren. Passend onderwijs voor ieder kind. Om deze positie te behouden is het
belangrijk onze dienstverlening voortdurend af te stemmen met de ketenpartners. Daarnaast
vraagt de evoluerende wet & regelgeving op Onderwijs en Zorggebied om alertheid. Adequaat
hierop reageren door nauwere samenwerking met andere partners is wenselijk. Hierdoor worden
de krachten gebundeld om innovatie en continuïteit in het voortbestaan van onze school te
waarborgen.
Wij denken in mogelijkheden, kwaliteiten en interesses en zetten daarmee onze leerlingen in hun
eigen kracht. We zoeken samen naar hun talenten om deze optimaal tot bloei te brengen en waar
mogelijk deze zinvol in te zetten. Sfeer, veiligheid en een zinvol ontwikkelingsaanbod zijn daarbij voor
ons enorm belangrijk.
Wij werken volgend, methodisch en doelgericht vanuit een holistische zienswijze. We gaan uit van
verschillende aspecten, facetten en eigenschappen van de leerling. De wijze waarop die met elkaar
in verband staan en elkaar beïnvloeden bieden ons een goede beeldvorming, de basis voor een plan
tot doelgerichte ontwikkeling.
Leerlingen krijgen de tijd en ruimte die ze nodig hebben om activiteiten naar vermogen zelfstandig
uit te voeren waarbij zij begeleid en ondersteund worden door eentrans disciplinair team. Wij

omarmen het trans disciplinair werken bij het schrijven van onze ontwikkelprogramma’s door co-
creatie, een proces waarbij alle betrokkenen van invloed zijn op zowel het proces als het resultaat.

Dit doen wij door in alle facetten actief de samenwerking op te zoeken met partijen in zowel het
particuliere-, onderwijs- als zorgveld.
Door deze manier van aanpak zijn wij er zeker van dat iedere leerling zich op zijn eigen manier
ontwikkelt naar de best mogelijke vorm van participeren in de samenleving.