Onderwijsgids Westerwolde

OBS Willem Lodewijck

  • Adres:Willem Lodewijkstraat 19
  • Postcode:9545PA
  • Plaats:Bourtange
  • Gemeente:Westerwolde
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0599 - 354448

Elke school moet weten welk doel zij dient door het bestaansrecht van de school te beschrijven: de missie. De missie van obs Willem Lodewijck is als volgt beschreven: 

Elk kind is uniek en als school willen we daar de ruimte voor geven. We willen het maximale uit elke leerling halen en trachten het onderwijs zo vorm te geven dat het optimaal aansluit bij individuele talenten en mogelijkheden van ieder kind.  

Obs Willem Lodewijck ziet zichzelf als een organisatie met een opvoedende taak in de ruimste zin van het woord. Het leren van de vaardigheden taal, rekenen, lezen, schrijven en mediawijsheid vinden we belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, het bevorderen van creativiteit, de motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals (zelf)vertrouwen, respect, kennisnemen van de eigen en andere culturen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Ieder kind bij ons op school wordt gewaardeerd om dat wat het presteert in relatie tot de mogelijkheden, inzet en motivatie.  Vanuit ons leerstofaanbod en didactisch handelen willen wij maatwerk leveren. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen is van belang. Ieder kind is uniek en heeft een eigen tempo, eigen interesses en eigen behoeften. De kinderen worden niet afgestemd op het onderwijs, maar wij stemmen het onderwijsaanbod waar nodig en waar mogelijk af op de kinderen. De leerkracht ondersteunt de kinderen waar hij/zij kan en fungeert als coach om kinderen hun eigen ik te laten ontdekken.