Onderwijsgids 's-Hertogenbosch

Van Maerlant

  • Adres:Onderwijsboulevard 1
  • Postcode:5223DE
  • Plaats:Den Bosch
  • Gemeente:'s-Hertogenbosch
  • Telefoon:073 - 613 29 31

Van Maerlant staat al meer dan 40 jaar in ’s-Hertogenbosch bekend om de kwaliteit van onderwijs en haar begeleiding.

Wij zijn een kleinschalige vmbo-school met kader en vmbo-t niveau en de combinatie van deze twee niveaus is uitzonderlijk in de regio. Het maakt dat wij zowel de praktijk uit de kaderberoepsgerichte leerweg als de theoretische richting, de oude mavo, aanbieden. Daardoor is een uitgestelde beroepskeuze mogelijk: leerlingen hoeven bij ons niet te kiezen voor een bepaald vakgebied, maar krijgen meer algemene competenties aangeboden, zodat alle beroepsmogelijkheden voor de vervolgopleidingen op het mbo of na de havo nog openliggen.

De onderbouw op Van Maerlant is ongedeeld. Dat wil zeggen dat de onderbouw (leerjaar 1 en 2) heterogeen wordt aangeboden en twee schooljaren in beslag neemt. Alle tijd en kans dus voor de leerlingen om te ontwikkelen en in de passende leerweg terecht te komen. In leerjaar 3 en 4 wordt in een doorlopende lijn naar het examen gewerkt en leren onze leerlingen om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en daar naar te handelen.

Van Maerlant biedt een uitstekende leeromgeving van structuur, begeleiding, uitdaging en ruimte voor talent. Wij zien het als onze opdracht leerlingen op te leiden in een omgeving waar talent en ambitie leidend kunnen zijn en waar zij mogen leren op een manier die zo goed mogelijk bij hen past.