Onderwijsgids Leeuwarden

CBS Klaverblad, basisschool voor hoogbegaafde kinderen

  • Adres:Pikemar 17
  • Postcode:8939CR
  • Plaats:Leeuwarden
  • Gemeente:Leeuwarden
  • Telefoon:058 - 288 2627

cbs Klaverblad, basisschool voor hoogbegaafde kinderen is een school voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen van groep 1 t/m groep 8 (in groep 1 en 2 spreken we nog niet van hoogbegaafdheid maar van een ontwikkelingsvoorsprong).

cbs Klaverblad stelt het hoogbegaafde kind centraal. Deze kinderen ontwikkelen zich anders dan andere kinderen. Hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders en voelen anders en missen daardoor vaak de aansluiting met hun reguliere leeftijdsgenoten. Daardoor voelen (en weten) ze zich vaak onbegrepen en niet gewaardeerd op hun capaciteiten.

Onze missie is om ieder kind bij ons op school te zien, te waarderen en aan te spreken op de eigen capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden.  Wij volgen de ontwikkeling van het kind en compacten en verdiepen waar nodig. Daarnaast zijn de sociaal emotionele vorming en de ontwikkeling van de executieve functies een groot onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Naast de ‘verplichte’ basisvakken hebben wij ons curriculum doelgericht uitgebreid met: Spaans, Chinees, schaken, programmeren, filosofie, Deep Level learning en de Pittige Plustorens. Deze vakken hebben naast de vakinhoudelijke doelen ook onder andere: leren leren, doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslag, stapsgewijs werken en een kritische houding als doel. Om deze doelgroep optimaal te kunnen begeleiden hebben we bewust gekozen voor een maximaal aantal van twintig leerlingen per groep.