Onderwijsgids Leeuwarden

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
SBO Aquamarijn (Hoofdvestiging) Brandemeer 35 8918CT Leeuwarden
Christelijke Scholengemeenschap Comenius (Hoofdvestiging) Robert Kochstraat 6 8921VX Leeuwarden
Openbare Basisschool Wynwizer (Hoofdvestiging) Pikemar 17 8939CR Leeuwarden
Koningin Wilhelminaschool (Hoofdvestiging) Transvaalstraat 75 8917CH Leeuwarden
Het Gomarus College Irenestraat 5 8931DG Leeuwarden
Gereformeerde Basisschool De Princenhof (Hoofdvestiging) Prinsessenweg 2 8931EG Leeuwarden
Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk (Hoofdvestiging) Haydnstraat 2 8915BH Leeuwarden
Sws De Swirrel Greate Buorren 32 9055MV Britsum
Openbare Basisschool De Wielen (Hoofdvestiging) Galamastins 2 8925GZ Leeuwarden
CBS Klaverblad, basisschool voor hoogbegaafde kinderen Pikemar 17 8939CR Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is wat betreft onderwijs en scholing een grote speler in Noord-Nederland. De gemeente kent het grootste inwonersaantal van Friesland en is daarmee het centrum van de provincie, iets wat ook blijkt uit het aantal aanwezige scholen: ongeveer veertig basisscholen en zes middelbare scholen. Tevens zijn er drie hogescholen in Leeuwaren gevestigd. Deze onderwijsinstellingen dragen allemaal bij aan het regionale, omvangrijke karakter van de gemeente, zodat er steeds meer een trek richting Leeuwarden plaatsvindt. 

Traditioneel karakter

De provincie Friesland staat vaak bekend om zijn eigenaardigheid en tradities. Deze tradities spelen ook een rol op verschillende basisscholen en middelbare scholen, waar soms nog steeds de mogelijkheid bestaat om Fries te leren. Binnen de gemeente Leeuwarden zijn er verschillende onderwijsorganisaties die gericht zijn op het in stand houden van traditie en geloof, zoals: Protestants Christelijk Basis Onderwijs in Leeuwarden e.o. (PCBO Leeuwarden e.o.) en Proloog (Openbaar Basisonderwijs Leeuwarden). Vele basisscholen in Leeuwarden en omgeving vallen onder één van deze organisaties. Beide organisaties zijn gericht op het ontplooien van het kind met een bepaalde visie, openbaar of christelijk. Tevens is er aandacht voor de cultuur die Leeuwarden en Friesland rijk is. Deze vorm van onderwijs wordt onder andere gestimuleerd door de kinderburgermeester van Leeuwarden; een voorzitter van de kinderraad.

Typisch Fries

In de gemeente Leeuwarden zijn er verschillende onderwijsinstellingen die voortgezet onderwijs aanbieden. Dit zijn: het Christelijk Lyceum Beyers Naudé, CSG Comenius, OSG Piter Jelles, het Gomarus College, het Nordwin College en de Professor Grewelschool. Vele scholen hebben, zoals hierboven blijkt, een afgeleide naam. Zo is het Beyers Naudé vernoemd naar de anti-apartheidsdominee Beyers Naudé. Zijn gedachtegoed staat nog ieder jaar centraal bij een lezing. Een typisch Friese naam lijkt Piter Jelles, een scholengemeenschap die zich in vele steden van Friesland bevindt. De middelbare school telt circa 4200 leerlingen die onderwijs genieten van praktijkonderwijs tot gymnasium. De school biedt openbaar onderwijs, zodat iedereen een gelijkwaardige plek verdient en evenveel aandacht krijgt. Zo kunnen de leerlingen zich op een positieve manier ontplooien en steeds meer ontdekken wie ze zijn. Tevens stimuleert Piter Jelles talentontwikkeling door middel van verschillende projecten, zodat leerlingen het beste uit zich naar boven halen.

Kennisstad

Leeuwarden is met 30.000 mbo- en hbo-studenten en echte kennisstad. De gemeente is drie hogescholen rijk: Hogeschool Van Hall Larenstein (vernoemd naar Herman Christiaan van Hall, een hoogleraar plantkunde en landschap Larenstein), NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Door de aanwezigheid van deze drie hogescholen staat Leeuwarden ook wel bekend als dé hbo-stad van het Noorden. De gemeente trekt hierdoor vele studenten uit de wijde omgeving aan, mede vanwege de specifieke opleidingen die de hogescholen bieden. De Hogeschool VHL staat het meest bekend om zijn ‘groene’ opleidingen, zoals Bos- en Natuurbeheer, Diermanagement en Milieukunde. Aan de andere kant bieden NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool opleidingen op allerlei diverse gebieden, zoals Techniek en Economie.

Instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in Leeuwarden zijn: het Friesland College en ROC Friese Poort. Samen met de hogescholen dragen deze scholen bij aan het kenniskarakter van de gemeente in de wijde omgeving. Zo is er een Kenniscampus in Leeuwarden, waar een samenwerkingsverband van hogescholen en universiteiten plaatsvindt, om zo van kansrijke thema’s, als duurzaamheid en leefbaarheid, een alledaags begrip te maken.