Onderwijsgids Midden-Groningen

OBS De Meent

  • Adres:HG Borgesiusstraat 52
  • Postcode:9626AX
  • Plaats:Schildwolde
  • Gemeente:Midden-Groningen
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0598 - 421 434

Onze missie is om in de steeds veranderende wereld gezamenlijk met de ouders/opvoeders, andere kinderen en de omgeving, elk kind te ondersteunen, zodat het breed ontwikkelt, sociaal en wereldwijs goed toegerust is om zijn/haar weg te vervolgen in de maatschappij. Je mag daarbij zijn wie je bent, maar we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen.

We geven onderwijs dat recht doet aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Door afwisseling en differentiatie blijven kinderen uitgedaagd en leergierig, scheppen wij ruimte voor werkelijk leren en ontwikkeling en creëren wij wereldwijze kinderen. We realiseren dit door samenhangend en betekenisvol onderwijs te geven door te werken in thema’s met de methode Alles in 1.

In een steeds veranderende wereld vinden wij het van belang dat kinderen als mens in die wereld met zichzelf en met anderen kunnen leven en communiceren en ook mediawijs zijn.
Samen met de peuterspeelzaal werken wij aan een gedeelde visie en uitstraling. Wij zorgen voor een afgestemd aanbod van activiteiten, zodat de doorgaande ontwikkel- en zorglijn zichtbaar is.