Onderwijsgids Amsterdam

Tobiasschool

  • Adres:Rietwijkerstraat 55
  • Postcode:1059VX
  • Plaats:Amsterdam
  • Gemeente:Amsterdam
  • Telefoon:020 - 579 72 95

De Tobiasschool is een kleine en veilige vmbo-school (basis/kader) met ongeveer 188
leerlingen. Wij zijn een tussenvoorziening (voorheen nevenvestiging zorg). Dat wil zeggen
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met het leren en/of de sociaal
emotionele ontwikkeling. Daarbij gaan wij uit van wat leerlingen wél kunnen en proberen we
aan te sluiten bij talenten die verder ontwikkeld kunnen worden.
Het onderwijs vindt plaats in 12 kleine groepen van maximaal 16 leerlingen. Iedereen kent
elkaar en dat geeft een veilig gevoel. Leerlingen lopen er nooit verloren rond en niemand valt
buiten de boot. De sfeer is prettig. Onze leraren proberen iedereen op zijn gemak te stellen.
Pesten en/of vechten staan we niet toe. Daar doen we echt wat aan. Daarom kent onze
school –naast de algemene schoolregels- een pestprotocol. Dit houdt in dat wij pestgedrag
zeer serieus nemen en hier extra scherp op toezien en er meteen iets aan doen als het
gesignaleerd wordt in school.
Onze school maakt deel uit van de scholengroep VOvA. Binnen het VOvA hebben de scholen
hun eigen identiteit. Daarnaast vormen we met de SBO Tobiasschool één geheel.