Onderwijsgids Lelystad

Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad

  • Adres:Lindelaan 99
  • Postcode:8224KR
  • Plaats:Lelystad
  • Gemeente:Lelystad
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0320 - 752 500

Onder de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad, kortweg de SVOL, vallen op dit moment drie brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: ISG Arcus, Scholengemeenschap De Rietlanden en de Scholengemeenschap Lelystad (SGL).
Ruim 3700 leerlingen volgen onderwijs bij ons en we hebben in totaal zo’n 410 medewerkers.

Onze (mede door technologische ontwikkelingen) snel veranderende wereld heeft ervoor gezorgd dat afstanden kleiner zijn geworden en we met veel meer informatie, culturen en wereldbeelden in aanraking zijn gekomen. Dat verruimt onze blik en zorgt ervoor dat we meer loskomen uit onze eigen omgeving. Het aantal keuzes dat je kunt maken neemt toe. Het is lastig om je eigen referentiekader, je eigen (kleine) leefwereld, te verlaten en onbevooroordeeld naar de wereld te kijken in de zoektocht naar wat werkelijk waar en belangrijk voor je is.