Onderwijsgids Lelystad

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
IVIO-Wereldschool (Nevenvestiging) Pascallaan 71 8218NJ Lelystad
OBS de Finnjol (Hoofdvestiging) Jol 24 8243GR Lelystad
Katholieke Basisschool Laetare (Hoofdvestiging) Leekerhoek 16 8223ZR Lelystad
OBS De Boeier (Hoofdvestiging) Karveel 4919 8242VS Lelystad
Basisschool De Fontein Maasstraat 29 8226LP Lelystad
Montessorischool De Wildzang (Hoofdvestiging) Kamp 3905 8225HA Lelystad
Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Lindelaan 99 8224KR Lelystad
Kindcentrum Warande (Hoofdvestiging) Haagwinde 2 8245HW LELYSTAD
Vrije School Lelystad (Nevenvestiging) Maasstraat 29 8226LP LELYSTAD
Vrije School Lelystad (Hoofdvestiging) Maasstraat 29 8226LP LELYSTAD

Gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad staat bekend als een moderne, eigentijdse gemeente binnen de provincie Flevoland. Evenals de gemeente zelf, zijn de scholen in Lelystad eigentijds en modern. De scholen bieden professioneel en eigentijds onderwijs aan voor ieder kind. Op deze manier ontplooien kinderen binnen de gemeente zich tot welgemanierde volwassenen die deel uit maken van de kennismaatschappij binnen Flevoland en Nederland.

Modern onderwijs

De gemeente Lelystad vormt, ook volgens de Onderwijsinspectie, een voorbeeld voor andere gemeenten. Een belangrijk aspect van onderwijsverlening binnen de gemeente is het zogenaamde VVE-onderwijs. De afkorting VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en vindt plaats op peuterspeelzalen en de eerste groepen van de basisschool. In veel gemeenten wordt bij het VVE-onderwijs slechts gekeken naar taalachterstanden, maar in de gemeente Lelystad halen ze hier veel meer uit. Dit komt omdat er samen wordt gewerkt met VVE-partners die gespecialiseerd zijn op eigen vakgebieden, zodat alles uit het kind gehaald kan worden. Tevens is er een virtueel VVE-expertisecentrum, om de ontwikkeling en verbetering van VVE-onderwijs in stand te houden.

Naast het VVE-onderwijs staat in de gemeente Lelystad basisonderwijs en middelbaar onderwijs centraal. Dit onderwijs richt zich op verschillende aspecten, afgesproken in  de LEA (Lokale Educatieve Agenda). Het is de bedoeling dat de basisscholen, die worden overkoepelt door onderwijsorganisaties als Stichting SchOOL en Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Lelystad, zich richten op de volgende vier aspecten: de kinderen, het passend onderwijs, de 21e eeuwse vaardigheden en de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze aspecten gelden eveneens voor de middelbare scholen in Lelystad.

Toekomstgericht

De middelbare scholen in Lelystad worden overkoepelt door Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad. Leden van deze organisatie zijn: interconfessionele scholengemeenschap (ISG) Arcus, scholengemeenschap De Rietlanden en scholengemeenschap Lelystad. In de toekomst is het voor de stichting van belang om kleinschalig onderwijs aan te bieden voor ieder kind. Om dit te kunnen realiseren, worden er uiterlijk in augustus 2018 twee onderwijsclusters gevormd, zodat het kind een veilige leeromgeving op zijn eigen niveau heeft. Op deze manier kan het kind zich ultiem ontwikkelen en klaarstomen voor de toekomst.

Voor de toekomst heeft een leerling niet al te veel keuzes in de gemeente zelf. Er bevinden zich binnen de gemeente twee mbo-scholen, te weten: het regionaal opleidingscentrum van Flevoland en het Landstede MBO. Tevens is er een klein samenwerkingsverband aanwezig met de Christelijke Hogeschool Windesheim te Lelystad.

Stimulerende gemeente

Om het onderwijs in Lelystad een boost te geven, investeert de gemeente in onderwijs. Hierdoor ontstaat er een stimulerend effect, wat de kwaliteit van het onderwijs binnen de gemeente omhoog krikt. Een voorbeeld hiervan is het comakership. Dit is een (kleine) opdracht bestemd voor hbo-studenten die verleent wordt door een bedrijf in Lelystad. Hier moet het niet gaan om een fictieve opdracht, maar een echte praktijksituatie waar het bedrijf zelf ook iets aan heeft. Op deze manier wordt er bijgedragen aan de kwaliteit van het hbo-onderwijs én van het bedrijfsleven. De eerste bedrijven in de gemeente Lelystad die een comakership aangaan komen in aanmerking voor een stimuleringsregeling, zodat de gemeente zich volledig inzet voor kwalitatief onderwijs.