Onderwijsgids Zwolle

KC De Schatkamer

  • Adres:Wildwalstraat 38
  • Postcode:8043VL
  • Plaats:Zwolle
  • Gemeente:Zwolle
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:038 - 420 4193

De Schatkamer is een openbaar Kindcentrum. Samen met onze kernpartners waaronder Doomijn en Stadkamer werken wij aan een brede en optimale ontwikkeling van onze kinderen. Kindcentrum De Schatkamer zet nadrukkelijk in op kunst- en cultuureducatie.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Het aanleren van taal en rekenen is erg belangrijk, maar dat geldt ook voor het ontwikkelen van creatieve en sociale vaardigheden. Dit neemt op Kindcentrum De Schatkamer dan ook een belangrijke plaats in. 
Kinderen worden uitgedaagd zorg te dragen voor hun omgeving en zich te uiten door middel van creativiteit. Kinderen krijgen ruimte voor onderzoek en experiment. We bespreken dagelijks wat er op school gebeurt. In de groep wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen die er toe doen voor kinderen. We laten kinderen ervaren wat hun mogelijkheden zijn. Vaardigheden worden geoefend samen met de kinderen, waarna ze ruimte en tijd krijgen om het zelf te doen.

Kindcentrum De Schatkamer is een openbare school met opvang die midden in de maatschappij staat. Een Kindcentrum waar niet alleen kinderen maar nadrukkelijk ook hun ouders van harte welkom zijn!