Onderwijsgids Zwolle

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Viaa Hogeschool (Hoofdvestiging) Assendorperdijk 11 8012EG Zwolle
De Aquarel (Hoofdvestiging) Waallaan 6 8032GZ Zwolle
Gereformeerde Basisschool De Smaragd Esdoornstraat 10 8021WB Zwolle
Katholieke Basisschool De Vlieger (Hoofdvestiging) Buckhorstlaan 50 8043RL Zwolle
Meander College Dobbe 37 8032JW Zwolle
Katholieke Jenaplanschool Phoenix (Hoofdvestiging) Zalmkolk 2 8017PA Zwolle
KC De Schatkamer (Hoofdvestiging) Wildwalstraat 38 8043VL Zwolle
Christelijke Daltonschool Koningin Emma (Hoofdvestiging) Jacob Catsstraat 1 8023AE Zwolle
SBO Facet (Hoofdvestiging) Palestrinalaan 915 8031VA Zwolle
Basisschool Hilal (Hoofdvestiging) Palestrinalaan 915 8031VA Zwolle

Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle, ook wel bekend als de gemeente van de Blauwvingers, biedt voor de wijde omtrek onderwijs op maat aan. De gemeente is een centrumregio in het oosten van Nederland en is vanwege een goede bereikbaarheid en aantrekkelijk stadscentrum geschikt voor onderwijs op allerlei niveaus. In totaal zijn er circa 120 (vestigingen van) scholen in de gemeente aanwezig; van basisschool tot hogeschool. Een opsomming van al deze feiten leert dat Zwolle een echte kennisgemeente is.

Traditioneel en modern

In de gemeente Zwolle zijn zowel traditionele als moderne vormen van (basis)onderwijs te vinden. Door de snelle groei van en het hoge geboortecijfer in de Vinex-locatie Stadshagen worden er steeds meer moderne basisscholen opgericht. Sommige van deze pas opgerichte basisscholen sluiten zich aan bij onderwijsorganisaties. Een belangrijke onderwijsorganisatie binnen Zwolle is Vivente (Stichting Christelijk Primair Onderwijs). De naam Vivente is ontleend aan het Italiaanse woord vivente, wat levendig betekend. De leden van deze overkoepelende organisatie zijn gericht op levendig onderwijs aan de hand van de Bijbel. Een andere onderwijsorganisatie is OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle e.o.). Bij deze organisatie is kleurrijk onderwijs en het centraalstellen van het kind het voornaamste doel. Bij OOZ zijn zowel primaire als secundaire scholen zijn aangesloten. De aangesloten secundaire scholen zijn: Van der Capellen, Thorbecke Scholengemeenschap, het Michael College en het Gymnasium Celeanum. Het laatstgenoemde onderwijsinstituut is een perfect voorbeeld voor het traditionele Zwolse onderwijs; de school vindt zijn oorsprong in de 14e eeuw. De ironie wil dat Johan Rudolph Thorbecke (een Nederlandse staatsman), waar de Thorbecke Scholengemeenschap naar vernoemd is, les heeft gekregen op het Gymnasium Celeanum.

Bijzonder onderwijs

Naast openbaar onderwijs kent Zwolle ook vele onderwijsinstellingen die bijzonder onderwijs verlenen. Zoals eerder is benoemd, bevindt de onderwijsorganisatie Vivente zich in Zwolle. Er zijn echter nog vele andere onderwijsinstellingen die middelbaar onderwijs op basis van de Bijbel verlenen, namelijk: het Greijdanus College, het Meander College, het Agnieten College, het Carolus Clusius College, TalentStad en het Thomas a Kempis College. Ook op het niveau van beroepsonderwijs speelt levensovertuiging een rol. Voorbeelden hiervan zijn het ROC Menso Alting en Landstede. Een bijzondere positie is weggelegd voor de hogescholen in Zwolle. Deze zijn, naast het Windesheim: de Katholieke PABO en de Viaa (eerder de Gereformeerde Hogeschool). De verschillende onderwijsinstellingen trekken mensen vanuit de wijde omtrek naar Zwolle om hier te studeren (en eventueel te wonen). Op deze manier krijgt de stad steeds meer het karakter van een studentenstad, wat onder andere valt af te leiden uit de vele studentenverenigingen.  

Giganten in hun vak

Zwolle kent twee giganten in hun vak: het Deltion College en Windesheim. Het Deltion College is met circa 13.700 studenten een grote speler binnen het mbo-onderwijs in Zwolle en omgeving. Het regionaal opleidingscentrum biedt zijn studenten vele diverse opleidingen in verschillende sectoren aan: van Techniek & ICT tot Zorg & Welzijn.

Het Windesheim biedt hoger beroepsonderwijs (hbo) en telt 49 verschillende opleidingen. Deze hogeschool biedt tevens masteropleidingen aan voor (internationale) studenten en staat bekend als kenniscentrum in de regio. Deze functie sluit aan bij het karakter van de gemeente zelf; onderwijs en kennis speelt een belangrijke, dominante rol in de kennisgemeente Zwolle.