Onderwijsgids Emmen

Montessorischool Emmen

  • Adres:A.L. Lesturgeonstraat 3
  • Postcode:7815VD
  • Plaats:Emmen
  • Gemeente:Emmen
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0591 - 659 874

Montessorischool Emmen is een openbare, middelgrote school met een fijne en open sfeer. Met daaromheen veel ruimte en samenwerkingen binnen de wijk Emmermeer.

Onze school is geen strikt formele Montessorischool, maar heeft als kern een aantal van de tijdloze basisprincipes van Maria Montessori. Een school waarin wij het belangrijk vinden dat het kind centraal staat, zich zoveel mogelijk in eigen tempo kan ontwikkelen, gebruikmakend van Montessori materiaal en moderne methoden in een stimulerende en voorbereide omgeving binnen heterogene groepen, waarin een flexibel evenwicht bestaat tussen vrijheid en een systeem van duidelijke regels, samengevat in “vrijheid in gebondenheid.”

Wij zien ons als een vernieuwingsschool, omdat onderwijs nooit stil mag staan en het geen statisch gegeven is, het moet mee kunnen gaan in een veranderende, dynamische samenleving, maar zonder uit het oog te verliezen dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en een natuurlijke drang hebben om zichzelf te ontplooien. Samengevat in “help mij het zelf te doen.”