Onderwijsgids De Bilt

Montessorischool Bilthoven

  • Adres:Rembrandtplein 1
  • Postcode:3723CH
  • Plaats:Bilthoven
  • Gemeente:De Bilt
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:030-228 08 18

De Montessorischool Bilthoven, opgericht door Kees Boeke en Maria Montessori, is een warme, kleinschalige school gelegen aan de rand van het bos. Het plein aan de achterzijde loopt door op de hei, en binnen ademt de school rust en plezier.

Montessori onderwijs geeft het kind de vrijheid om zelf te kiezen binnen heldere grenzen. De school biedt een veilige plek waar kinderen leren lezen, schrijven en rekenen maar ook hun eigen planning moeten maken. De gemengde klassen waarin twee of drie jaargangen bij elkaar zitten maakt dat de kinderen elkaar kunnen ondersteunen.

De kleinschalige opzet zorgt ervoor dat elk kind wordt gezien en gekend. De Montessori kinderopvang en buitenschoolse opvang bevinden zich op het schoolterrein en zorgen voor een naadloze overgang van peuter naar kleuter en van schooldag naar speeldag.