Onderwijsgids Vijfheerenlanden

Samenwerkingsschool De Regenboog

  • Adres:Graaf Florisstraat 6
  • Postcode:4121EL
  • Plaats:Everdingen
  • Gemeente:Vijfheerenlanden
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0347 - 351 252

Basisschool "De Regenboog" is op 1 augustus 1994 ontstaan uit een fusie van de interconfessionele basisschool "De Driesprong" en de openbare basisschool "De Graaf Florisschool".

Onze school is een "brede samenwerkingsschool”. Dat wil zeggen dat bestuur, ouders / verzorgers, team en kinderen de uitdaging aangaan om vanuit ieders eigen godsdienstige of andere levensovertuiging gestalte te geven aan een schoolgemeenschap, waarin kinderen en volwassenen van verschillende identiteit zich thuis voelen. Dat willen wij tot uitdrukking brengen in de dagelijkse praktijk.

Onze missie is verbeeld in onderstaand gedicht. Dit gedicht staat op een grote spiegel die hangt op een zeer centrale plek in de school. Een plek waar elk kind in de spiegel kan kijken. Waar het kind kan lezen en zien dat hij/zij ertoe doet, dat het kind een plek heeft bij ons op De Regenboog.