Onderwijsgids Amsterdam

IBS Al Maes

  • Adres:Jan v. Riebeekstraat 11 -13
  • Postcode:1057ZW
  • Plaats:Amsterdam
  • Gemeente:Amsterdam
  • Telefoon:020 - 61 80 838

Het wenselijke beeld, dat de school voor ogen heeft, is dat IBS Al Maes een plek is waar kinderen graag vertoeven en waar naast de cognitieve, sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind, ook de beleving van het islamitische geloof, gestimuleerd wordt. Met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling, besteden wij aandacht aan het taalbeleid.

Om de sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling aan te laten sluiten bij de beleving van het kind, streeft de school naar een veilige plek voor de kinderen, waarbij er een goede afstemming is tussen onderwijs en hun belevingswereld. De pedagogische visie die wij daarbij voor ogen hebben, is gebaseerd op drie kernbegrippen, te weten rust, regelmaat en reinheid. Binnen de groep heerst een rustig klimaat. Zo ontstaat er een veilige leersituatie. Regelmatig informeert de leerkracht de kinderen over de vorderingen, zodat zij stap-voor-stap kunnen werken aan hun leerdoelen.