Onderwijsgids Katwijk

De Leidse Buitenschool

  • Adres:Duinoordweg 2
  • Postcode:2224CD
  • Plaats:Katwijk aan Zee
  • Gemeente:Katwijk
  • Telefoon:071 - 401 2273

De Leidse Buitenschool is een school voor leerlingen van 4 tot 14 jaar met psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problematiek. Sommige leerlingen hebben een classificatie (diagnose), zoals bijvoorbeeld ASS, ADHD, ODD of hechtingsstoornis. Andere leerlingen hebben (nog) geen classificatie. Alle leerlingen hebben in ieder geval onderwijsbehoeften waarin onze school kan voorzien, namelijk onderwijs in kleine(re) groepen, veel structuur, voorspelbaarheid/duidelijkheid en veel visuele ondersteuning.

Onze school heeft als doel om leerlingen, door het bieden van een passende onderwijssetting, te laten komen tot een optimale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. De basis voor onze school wordt gevormd door het pedagogisch beleid. Leerlingen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen als zij zich veilig en geaccepteerd voelen en met plezier naar school gaan. De leerlingen op onze school dienen te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal onderwijs laag.