Onderwijsgids Ede

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs De Triangel

  • Adres:Kerkhoflaan 29
  • Postcode:6741BN
  • Plaats:Lunteren
  • Gemeente:Ede
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0318 - 48 72 71

Om duidelijk te maken waar bestuur en school voor staan, is het goed om het belangrijkste artikel uit de statuten te citeren: “De grondslag is de waarheid van God, zoals die tenslotte duidelijk is geworden in het Evangelie van Jezus Christus en beleden in het christelijk geloof.” Wij leven en werken vanuit ons geloof in God en geven dat een belangrijke plaats in onze omgang met de kinderen. Iedereen die zich daarbij thuis kan voelen en onze manier van werken respecteert, is welkom op onze school.

Waar het uiteindelijk op aankomt, is de manier waarop een grondslag wordt omgezet in onderwijs. Centraal in onze opvatting staat het kind, niet de leerstof. Door kennisoverdracht en vorming wordt het kind voorbereid op zijn of haar rol in de samenleving. Ieder naar eigen mogelijkheden en kwaliteiten. De Triangel speelt in op veranderingen in de samenleving. De kinderen horen zich veilig en geborgen te voelen op school en in hun groep. De school biedt door middel van een goed leef- en werkklimaat de mogelijkheid voor een doorgaande ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkeling moet aansluiten bij de wereld van het kind, die naast de school bestaat uit de geborgenheid van thuis en die van een geloofsgemeenschap, zoals de kerk. Vanuit een dergelijke opvatting kreeg de school de naam De Triangel. De Triangel (driehoek) staat symbool voor de relatie school-gezin-kerk met het kind centraal. In de naam klinkt tevens door dat De Triangel een school is waar muziek in zit.