Onderwijsgids Westerkwartier

Basisschool Het Veenpluis

  • Adres:Grote Veenbrandstraat 17
  • Postcode:9354XH
  • Plaats:Zevenhuizen
  • Gemeente:Westerkwartier
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0594 - 631 755

Wij bieden een veilige schoolomgeving, waar kinderen vanuit vertrouwen verantwoordelijkheid krijgen. Door ons eigen voorbeeld gedrag en door een methodische aanpak maken we onze leerlingen bewust maken van hun gedrag. De 10 gouden regels zijn de omgangsvormen in onze school. In elke groep en in elke ruimte zijn deze regels zichtbaar aanwezig. Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen en de leerlingen kunnen op de juffen en meesters vertrouwen. Samen met de ouders zorgen we voor de ontwikkeling van de leerlingen.

De drie V's vormen onze basis:

Veiligheid

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid.