Onderwijsgids Midden-Groningen

W.A. Scholtenschool - School voor openbaar basisonderwijs in Foxhol

  • Adres:Pluvierstraat 13
  • Postcode:9607RJ
  • Plaats:Foxhol
  • Gemeente:Midden-Groningen
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0598 - 393 699

De W.A. Scholtenschool staat midden in het dorp Foxhol en heeft een geschiedenis die circa 160 jaar terug gaat. In 1844 werd er een Openbare Lagere School gebouwd aan de huidige Gerrit Imbosstraat. Als eigenaar van de school wordt vermeld, “de volmachten van de school te Foxhol”. In 1884 werd er wederom een nieuwe school naast de bestaande school op de plaats van het huidige Dorpshuis “de Klabbe” gebouwd. De oude school werd omgebouwd tot woning t.b.v. het hoofd der school. In 1900 is er een bijbebouwing geweest van 2 lokalen, dit is het hoge rechtergedeelte. Verder stond er naast dit gedeelte een brandspuithuis, dat later (?) weer is afgebroken. Tussen het hoge gedeelte en het brandspuithuisje was een nauwe doorgang, die veel werd gebruikt door verliefde jongens en meisjes. Op 29 april 1952 wordt de naam gewijzigd in W.A. Scholtenschool. In 1954 is er een nieuwe W.A. Scholtenschool gebouwd aan de Pluvierstraat. In 1983 is de huidige school verbouwd en verbonden met de kleuterschool “de Madelief”, die in 1966 was gebouwd in combinatie met het vrijstaande gymnastieklokaal.

In maart 2012 is de school verhuisd naar het Multifunctioneel Centrum. Het oude gebouw is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor het nieuwe gebouw en schoolplein. Het buitenterrein rondom het Multifunctioneel centrum is ingericht volgens de principes van het natuurlijk spelen en biedt de kinderen veel uitdaging om te onderzoeken en ontdekken. 

Onze school is een veilige dorpsschool met een uitdagend en kansrijk leerklimaat, waar kinderen samen werken aan hun eigen ontwikkeling en waar rekening wordt gehouden met verschillen van het individuele kind. Kortom een school die je elk kind gunt!