Onderwijsgids Bunschoten

Dr H Bavinckschool

  • Adres:Flevolaan 9
  • Postcode:3752DA
  • Plaats:Bunschoten
  • Gemeente:Bunschoten
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:033 - 29 86 520

Geloof is heel belangrijk voor ons en we proberen om het geloof positief uit te dragen naar de kinderen. Hierbij is ons uitgangspunt dat ieder kind door God geschapen is en daarom uniek is. We willen dat de kinderen geloofsgroei meemaken, waarmee ze de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen gaan.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind, waarbij de ouders de eindverantwoordelijkheid houden voor de opvoeding van hun kind(eren). Daarom zijn goede contacten en informatie-uitwisseling tussen groepsleerkracht en ouders noodzakelijk. Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring in.

Als een leerling achterblijft in zijn ontwikkeling of opvalt door zijn gedrag, brengt de school de situatie zoveel mogelijk in kaart. Dit in kaart brengen gebeurt volgens de handelingsgerichte methodiek. Alle scholen die deel uit maken van het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs “De Eem” werken handelingsgericht.