Onderwijsgids Emmen

Kentalis Tine Marcusschool

  • Adres:Laan van de Eekharst 169
  • Postcode:7823AD
  • Plaats:Emmen
  • Gemeente:Emmen
  • Telefoon:0591 - 374510

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen speciaal basisonderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, zich goed kan ontwikkelen, zelfvertrouwen heeft en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies.

We kijken naar de talenten en mogelijkheden van je kind en werken samen aan zijn of haar doelen. Onze leerlingen krijgen onder andere les in: de Nederlandse taal, lezen, schrijven, rekenen, kunst en cultuur, wereldoriëntatie en bewegen. We hebben ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele, zintuiglijke en motorische ontwikkeling van je kind. We communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. Samen bekijken we wat bij jouw kind past. Bij onze school werken ook logopedisten die veel weten van TOS.