Onderwijsgids Utrechtse Heuvelrug

CBS De Schakel

  • Adres:Wethouder De Langelaan 1
  • Postcode:3956GL
  • Plaats:Leersum
  • Gemeente:Utrechtse Heuvelrug
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0343 – 45 29 28

We zijn één van de twee protestants christelijke scholen in Leersum. De scholen zijn open christelijke scholen. In de groepen vertellen we (bijbel)verhalen en kijken we samen met de kinderen naar wat deze verhalen voor ons in de dagelijkse (school)praktijk kunnen betekenen. We zingen en bidden met de kinderen. We willen samen met de ouders/verzorgers de kinderen opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen en spiegelen ons daarbij aan de normen en waarden die de bijbel ons aanreikt. Het gaat ons om gelijkwaardigheid ondanks de verschillen die er zijn. Om te kunnen leren, is het van belang dat kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. De leerkrachten werken hier bewust aan in de groep, maar ook u als ouder hebt hierin een belangrijke, stimulerende rol.