Onderwijsgids Alblasserdam

Brede School Het Palet

  • Adres:Van Eesterensingel 197
  • Postcode:2951AP
  • Plaats:Alblasserdam
  • Gemeente:Alblasserdam
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:078 - 69 14 914

Het kiezen van een basisschool is een weloverwogen keuze. De basisschooltijd is tenslotte een belangrijk stuk van je leven. Voor u als ouder is het misschien ook een hele stap. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van onze basisschool. Wij zijn van mening dat opvoeding zowel thuis als op school wordt gegeven. Vandaar dat wij er veel belang aan hechten om een goed contact met de ouders/verzorgers van de kinderen te hebben. Dit proberen we te bewerkstelligen door laagdrempelig te zijn naar ouders toe. Wij hopen dat ouders op deze manier betrokken raken bij de school en dat daardoor de ouders ook gemakkelijker met vragen of opmerkingen bij de leerkrachten komen. Al jaren is er een prettige inhoudelijke samenwerking met Wasko kinderopvang, hierdoor kunnen de kinderen in een goed pedagogisch klimaat worden opgevangen op de voor- en naschoolse opvang. Op Het Palet wordt gewerkt met een continurooster, zodat tussen- schoolse opvang niet nodig is.