Onderwijsgids Leeuwarden

Iepenbiere Basisskoalle De Twamester

  • Adres:B K van den Bergstrjitte 2
  • Postcode:9005PW
  • Plaats:WERGEA
  • Gemeente:Leeuwarden
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:058 2552557

'De Twamêster' is een school voor openbaar basisonderwijs en ontstaan na een fusie van de openbare J.H. Nieuwoldschool en de katholieke St. Martinusschool in 1996.

Meer informatie vindt u op de website!