Onderwijsgids Leeuwarden

Sws De Swirrel

  • Adres:Greate Buorren 32
  • Postcode:9055MV
  • Plaats:Britsum
  • Gemeente:Leeuwarden
  • Telefoon:058 - 257 2023

Samenwerkingsschool De Swirrel is een kleine school van ongeveer 120 leerlingen in Britsum. De school is per 1 augustus 2015 ontstaan uit de 3 scholen obs Oan't Skipperspypke in Koarnjum, obs de Homeie in Britsum en cbs de Foarrikker in Britsum. Uit deze fusie van drie scholen is een samenwerkingsschool ontstaan. Het doel van deze fusie was het onderwijs voor de drie dorpen te behouden en de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.. De naam De Swirrel is bedacht door een ouder van onze school en symboliseert het "in beweging zijn". De kinderen zijn in beweging, de ouders van de dorpen bewegen door elkaar en ons onderwijsaanbod is steeds in beweging. De linten in het logo staan symbool voor de drie dorpen.

Op onze school is iedereen, ongeacht geloof of achtergrond, welkom! De meeste kinderen op onze school komen uit Britsum, Koarnjum, Jelsum en Stiens. De Swirrel is een samenwerkingsschool! In de praktijk betekent dit dat alle kinderen levensbeschouwelijk onderwijs breed aan geboden krijgen. Wij dragen niet uit maar bieden alleen aan. De kinderen krijgen vanaf groep 1 zowel lessen met een godsdienstige achtergrond als lessen vanuit de humanistische kijk op de wereld. Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen respect naar elkaar hebben en ook nieuwsgierig zijn naar de ander. Dit betekent in de praktijk dat wij kinderen zoveel mogelijk willen laten leren zodat ze later in staat zijn zelf hun keuzes te maken en begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.