Onderwijsgids Assen

VSO De Atlas

  • Adres:Treubstraat 2
  • Postcode:9402KH
  • Plaats:Assen
  • Gemeente:Assen
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0592 - 340 497

RENN4 De Atlas is een neutraal bijzondere school, waarin de leerlingen centraal staan. De school geeft onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek, die onder andere daardoor moeilijkheden hebben met leren en moeilijk opvoedbaar zijn. De problemen hebben vaak te maken met gedrag, gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het volgen van een ‘gewone’ school.

De Atlas bereidt haar leerlingen voor op regulier onderwijs, een beroepsopleiding of (beschermde) arbeid. We richten ons op het inrichten van een positief orthopedagogisch en didactisch leerklimaat voor al onze leerlingen met als doel een positieve beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun maatschappelijke kansen toenemen.