Onderwijsgids Aalten

Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

  • Adres:Ludgerstraat 86
  • Postcode:7121EM
  • Plaats:Aalten
  • Gemeente:Aalten
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0543 - 472 256

Wij vinden dat we kinderen niet alleen als weerbare maar ook als dienstbare mensen moeten proberen op te voeden. Hierbij gaan we uit van het grondbeginsel dat alle kinderen gelijke rechten hebben en gelijke kansen krijgen. Binnen ons onderwijs leren kinderen op eigen wijze en op hun niveau om te gaan met levensvragen. Dit gebeurt tijdens de bijbellessen maar ook bij het dagelijks bezig-zijn. We hopen dat kinderen zich zo bewust worden dat in onze maatschappij niet iedereen hetzelfde leeft of denkt, dat zij respect voor andere opvattingen en belevingen ontwikkelen.

Als schoolgemeenschap staan we in een samenleving die wordt gekenmerkt door een grote dynamiek waarin steeds meer het individu centraal komt te staan. Wij vinden het zeer belangrijk om zicht te houden op de ontwikkelingen van het individuele kind. Tévens hechten wij grote waarde aan het “samen-leven” en “samen-werken”. Wij vinden het van groot belang dat er een open contact is met de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. Externe contacten die verband houden met de ontwikkeling van de kinderen en de leerkrachten zijn van groot belang.