Onderwijsgids Amersfoort

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Vathorst College (Hoofdvestiging) Lovink 6 3825MP Amersfoort
RK Caeciliaschool (Hoofdvestiging) Rossinistraat 1 3816LZ Amersfoort
Gereformeerde Basisschool De Horizon (Hoofdvestiging) Sportlaan 14 3828AZ Hoogland
Montessori Basisschool Pallas Athene (Hoofdvestiging) Heinsiuslaan 1 3818JE Amersfoort
Basisschool De Biezen (Hoofdvestiging) Kraailandhof 1 3828JN Hoogland
RKBS De Malelande (Nevenvestiging) Zeldertsedreef 26 -28 3824EK Amersfoort
RKBS De Malelande (Hoofdvestiging) Juttepeergaarde 2 3824BE Amersfoort
SBO Boulevard 410 (Hoofdvestiging) Laakboulevard 410 3825KL Amersfoort
De Baander - School voor praktijkonderwijs (Hoofdvestiging) Zangvogelweg 152 3815DR Amersfoort
MBO Amersfoort Leusderweg 30 - 34 3817KB Amersfoort

Gemeente Amersfoort

Als groeistad in Nederland is er geen gebrek aan scholen in de gemeente Amersfoort. Door onder andere investeringen van de overheid vindt er steeds meer suburbanisatie richting Amersfoort plaats, waardoor het (basis)onderwijs in betekenis toeneemt binnen de gemeente. Dat het basisonderwijs een steeds belangrijke rol speelt valt af te leiden aan de groei in bevolking jonger dan 15 jaar (circa 30.000 mensen) en de groei van het aantal basisscholen. Tevens trekt de gemeente door zijn centrale ligging en historisch karakter allerlei soorten bedrijven aan. Zo kan de gemeente, door toename in scholing en vestiging, een sterk economisch centrum worden.

Toename

Door de bevolkingsgroei in de tweede helft van de 20e eeuw is Amersfoort gaan groeien wat betreft basisonderwijs. Er bevinden zich hedendaags al 54 basisscholen en 8 speciale basisscholen in de gemeente Amersfoort. Op deze manier zijn er verschillende onderwijsorganisaties ontstaan, bijvoorbeeld: PCBO Amersfoort (Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort), Meerkring (totaalorganisatie Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort) en KPAO (Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort). Het stimuleren van een toename in scholenaanbod wordt gedaan door de gemeente. Deze heeft, samen met vele basisscholen, afspraken gemaakt over een onderwijsvisie voor Amersfoort in 2030. Een belangrijk onderdeel hierbij is het verbreden en flexibiliseren van het onderwijsaanbod in Amersfoort. Zo kan de gemeente steeds verder uitgroeien tot een economisch hart.

Rijke historie

De gemeente Amersfoort heeft een rijke historie. Deze historie kun je terugvinden in de namen van verscheidene middelbare scholen die zich in de gemeente bevinden. Een voorbeeld van de rijke historie is de scholing van de beroemde Johan van Oldenbarnevelt omstreeks 1559 door het stedelijk gymnasium. Dit gymnasium is later (1933) naar hem vernoemd en staat bekend als het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt. Een andere school is de Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Brès, dat vernoemd is naar een Waalse protestantse theoloog. Er is tevens een andere middelbare school vernoemd naar een theoloog/predikant: het Van Lodensteincollege. De hierboven benoemde scholen zijn een typisch beeld voor de gemeente Amersfoort; de rijke historie keert in de namen terug. Toch zijn de scholen erg toekomst gericht; zo kunnen de leerlingen ervaringen uit het verleden toepassen op het heden en bijdragen aan de economische ontwikkeling van de gemeente.

Divers aanbod

De gemeente Amersfoort heeft geen universiteit. Toch is het een bloeiende gemeente met een enorm divers aanbod: van hotelschool tot evangelische hogeschool. De Evangelische Hogeschool Amersfoort is gericht op persoonlijke en intellectuele ontwikkeling en bereidt leerlingen, op een christelijke manier, voor op de maatschappij. De vestiging van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort speelt ook een rol in de diversiteit. De hogeschool biedt voornamelijk opleidingen in specifieke vakgebieden aan die passen binnen de gemeente, namelijk: zakelijke en financiële dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg en sociaal agogisch werk. Een onderwijsinstelling met een veel breder aanbod is MBO Amersfoort (met wel 162 opleidingen!). Op deze school leer je meer dan alleen een vak. Er is aandacht voor zelfontplooiing, zodat er een heuse springplank naar de toekomst wordt gecreëerd. Een afdeling van de instelling is de zogenaamde Hotelschool Amersfoort. Andere mbo-instellingen zijn: het Hoornbeeck College en Instituut Memo. De laatstgenoemde is een medisch opleidingscentrum gericht op volwassenonderwijs, zodat er meer specialisatie kan plaatsvinden binnen de gemeente Amersfoort.