Onderwijsgids Sittard-Geleen

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Basisschool Het Avontuur (Hoofdvestiging) Ankersweg 52 C 6122ET BUCHTEN
Basisschool 't Heuvelke (Hoofdvestiging) Dahliastraat 4 6163CH Geleen
Allerleefste Kinderopvang Bettinumstraat 27 A 6122BL Buchten
Basisschool Reuzepas (Hoofdvestiging) Verdistraat 25 6164CK Geleen
IKC De Leeuwerik (Hoofdvestiging) Boschweg 70 6142AD Einighausen
Stichting LVO l Limburgs Voortgezet Onderwijs Mercator 1 6135KW Sittard
Kindcentrum Sittard (Nevenvestiging) Burg. Schrijenstraat 1 6137RP SITTARD
ZMOK School Xaverius (Nevenvestiging) Eloystraat 1 a 6166XM GELEEN
DaCapo College voor Mavo Vmbo Lwoo locatie EOA (Nevenvestiging) Einighauserweg 25 6163AK GELEEN
DaCapo College voor Mavo Vmbo Lwoo locatie Milaanstraat (Nevenvestiging) Milaanstraat 125 6135LH SITTARD

Gemeente Sittard-Geleen

De internationale gemeente Sittard-Geleen wordt begrenst door België en Duitsland en is hierdoor van belang voor de Limburgse (en Nederlandse) samenleving. Binnen de gemeente speelt (talig) onderwijs een belangrijke rol, zodat leerlingen zich uiteindelijk kunnen manifesteren op het internationale gebied binnen de gemeente. De gemeente bestaat uit twee hoofdsteden, genaamd Sittard en Geleen. Door zijn centrale positie is de gemeente een belangrijk transportknooppunt tussen België en Duitsland.

Religieus onderwijs

In de gemeente Sittard-Geleen wordt van oudsher al religieus onderwijs verleent. Deze kent vaak een katholieke grondslag. Een voorbeeld hiervan is de onderwijsorganisatie FOCUS, Stichting Katholiek Onderwijs. Deze organisatie verleent basisonderwijs op 33 verschillende scholen in gemeente Sittard-Geleen en omstreken. Een andere onderwijsinstelling is stichting Triade. Deze omvat acht katholieke basisscholen in de gemeente en heeft als missie: ‘omdat elk kind telt’. Hier staat centraal dat de kinderen zich bevinden in een leeromgeving waar zij zich prettig bij voelen. Naast het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden is de omgang met elkaar een belangrijke pijler binnen de organisatie.

Een middelbare school van religieuze oorsprong is de Trevianum Scholengemeenschap. Deze gemeenschap is ontstaan uit een fusie tussen het Bisschoppelijk College Sittard en het Serviam College en bevindt zich in Sittard. De middelbare school bestaat uit drie afdelingen, te weten: een havo, een atheneum en een gymnasium. Voor het vmbo kunnen leerlingen terecht bij andere scholen: het DaCapo College of het Graaf Huyn College. Het DaCapo College is van plan om te beginnen met de bouw van een nieuw onderwijscomplex, waar dan ook ruimte is voor het TechnoCollege. Deze is de eerste in zijn soort binnen Nederland en kent een uitstekende overgang van vmbo naar mbo op het gebied van  technische opleidingen. Door deze innovatieve vorm van onderwijs kunnen leerlingen zich beter ontwikkelen en goed worden afgestemd op de arbeidsmarkt, zodat zij uiteindelijk gemakkelijk werk kunnen vinden.

Kleine hogescholen

In de gemeente Sittard-Geleen zijn er twee nevenvestigingen van hogescholen: Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd. De stad Sittard is door de vestiging van deze hogescholen een kleine studentenstad. De opleidingen van Hogeschool Zuyd zijn voornamelijk gericht op economie en management en kent ook een Lerarenopleiding Basisonderwijs. Deze opleiding wordt eveneens geboden door Fontys Hogeschool Sittard, waar naast de Lerarenopleiding Basisonderwijs ook lerarenopleidingen voor bijvoorbeeld Duits en Aardrijkskunde worden verleent. Vanwege de historische binnenstad en gezellige cafés is het kleinschalige Sittard toch in trek bij studenten en ontwikkelt de stad zich steeds meer tot kenniscentrum van de regio Zuid- en Midden-Limburg.

“Volwassen in opleiding”

Het regionaal opleidingscentrum (ROC) Van Leeuwenborgh bevindt zich onder andere in de stad Sittard. Het ROC heeft ook vestigingen in andere plaatsen in Zuid-Limburg, zoals Maastricht. De onderwijsinstelling is ontstaan uit een fusie tussen het Sigma College, het Stercollege, en het Walram College. De mbo-instelling heeft als motto “volwassen in opleiding” en biedt naast regulier beroepsonderwijs ook volwassenonderwijs aan. Tevens is de instelling volwassen in opleiding omdat het professioneel onderwijs verleent. In Sittard zijn er vele opleidingen te volgen aan de twee verschillende locaties van Van Leeuwenborgh die de stad rijk is.