Onderwijsgids Súdwest-Fryslân

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
VSO Sneek (Nevenvestiging) Hemdijk 14 8601JV Sneek
RSG Magister Alvinus (Hoofdvestiging) Almastraat 5 8601EW Sneek
PB ‘t Ateljee (Nevenvestiging) Gebr Bonnemastrjitte 13 8711LP WORKUM
PB ‘t Ateljee (Hoofdvestiging) Gebr Bonnemastrjitte 13 8711LP WORKUM
SWV Fultura (Nevenvestiging) Hemdijk 14 8601JV SNEEK
Aeres VMBO Sneek (Nevenvestiging) Harste 2 8602JX SNEEK
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College (Nevenvestiging) Sint Antoniusplein 5 8601HJ SNEEK
VSO Sneek (Nevenvestiging) Hemdijk 20 8601JV SNEEK
Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus voor Vwo Havo Mavo Vbo (Nevenvestiging) Malta 2 8601GW SNEEK
Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus voor Vwo Havo Mavo Vbo locatie ISK (Nevenvestiging) Harmen Sytstrastraat 1 B 8602TM SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân

De grootste gemeente (qua totaaloppervlak) van Nederland is de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze gemeente is ontstaan uit een fusie van verschillende Friese gemeenten en kent veel platteland, maar ook een aantal grote steden, zoals Sneek. In deze grote gemeente is er steeds meer aandacht voor scholen en hun onderwijs. Zo kan scholing ervoor zorgen dat de gemeente in de lift raakt en dat er steeds meer kennis ontstaat. De scholen zijn verspreid over de gehele gemeente, maar bevinden zich vooral in Sneek en omgeving.

Gearhing

Een aantal scholen binnen de gemeente Súdwest-Fryslân maakt deel uit van de onderwijsorganisatie Gearhing. Binnen deze organisatie staat kwalitatief onderwijs hoog in het vaandel en wordt er geopereerd in teams. Ieder team bestaat uit een aantal basisscholen en kent één directeur. Op deze manier wordt de organisatie kleinschalig gehouden en kunnen de scholen elkaar steunen met betrekking tot beslissingen en beleidsplannen; een uitstekende samenwerking.

Sneek: the place to be

Een groot deel van het onderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân bevindt zich in de hoofdplaats van de gemeente, Sneek. Deze plaats is met meer dan 30.000 inwoners dan ook de grootste plaats van de gemeente. Er is een aantal onderwijscoalities aanwezig in Sneek en omstreken, zoals Stichting Odyssee. Deze stichting staat voor goed en herkenbaar onderwijs voor ieder kind. De leden van deze organisatie zijn dan ook veelal openbare scholen. Om voor ieder kind het beste kunnen bieden, heeft de onderwijsorganisatie een zogenaamd Expertise Centrum. Hier wordt het concept van Passend Onderwijs verder uitgebreid en verbeterd. Dit centrum bevindt zich op Campus Simmerdyk, waar ook een praktijkschool is gevestigd. Tevens is er voor kinderen die speciaal onderwijs volgen een basisschool en middelbare school met speciaal onderwijs aanwezig. Om de ideale sfeer te creëren op de scholen, worden er zogenaamde Gouden Weken georganiseerd. Deze weken zijn in het begin van het schooljaar en moeten er voor zorgen dat de sfeer in de klas optimaal is.

Voor middelbaar onderwijs kunnen leerlingen in Sneek terecht bij onder andere de CSG Borgerman, het Nordwin College en de RSG Magister Alvinus. Hier kunnen leerlingen hun talenten verder ontwikkelen en professionaliteit op doen, zodat zij uiteindelijk een beroepsopleiding naar hun wens kunnen volgen. Voor het beroepsonderwijs kunnen leerlingen terecht bij het Nordwin College en ROC Friese Poort. Het Nordwin College biedt een doorlopend traject aan waar kinderen instromen vanaf de brugklas, hun diploma kunnen behalen op vmbo-niveau en vervolgens een opleiding kunnen volgen op mbo-niveau. Deze school staat vooral in teken van natuur en milieu. In tegenstelling tot het gezellige Nordwin College kun je bij ROC Friese Poort opleidingen in allerlei verschillende sectoren volgen. De afgestudeerden kunnen vervolgens bijdragen aan de werkgelegenheid in Sneek en omgeving.

Bolsward: second place to be

Na de plaats Sneek is de plaats Bolsward de belangrijkste plaats van de gemeente Súdwest-Fryslân. In Bolsward bevindt zich een aantal basisscholen en één middelbare school. Deze middelbare school, genaamd het Marne College, biedt onderwijs op alle niveaus aan en is een heus begrip in de regio. Vanuit de hele gemeente Súdwest-Fryslân komen de leerlingen naar deze school om hier onderwijs te genieten.