Onderwijsgids Utrecht

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo (Hoofdvestiging) Nobeldwarsstraat 9 3512EW UTRECHT
Hogeschool Tio Utrecht (Nevenvestiging) Oudenoord 2 3513ER Utrecht
Auris Fortaal Agavedreef (Nevenvestiging) Agavedreef 92 3563EN Utrecht
Auris Fortaal Santa Cruzdreef (Hoofdvestiging) Santa Cruzdreef 30 3563VJ Utrecht
Basisschool De Schakel (Hoofdvestiging) Bangkokdreef 4 3564SC Utrecht
Christelijk Gymnasium Utrecht Koningsbergerstraat 2 3531AJ Utrecht
CBS De Piramide (Hoofdvestiging) Bisschopsplein 8 3553SK Utrecht
Montessorischool Arcade (Hoofdvestiging) Pauwoogvlinder 12 3544DB Utrecht
Torenpleinschool (Hoofdvestiging) Schoolstraat 7 3451AA Vleuten
PC Jenaplanschool Zonnewereld (Hoofdvestiging) Teunisbloemlaan 54 3452CB Vleuten

Gemeente Utrecht

In een gemeente waar alles samenkomt mogen scholen logischerwijs niet ontbreken. Gemeente Utrecht is een knooppunt wat betreft vervoer, maar ook wat betreft kennis. Dat valt af te leiden uit het feit dat de gemeente het hardst groeiende economische centrum van Nederland is. Om zo’n positie te kunnen handhaven, investeert de gemeente in scholen en onderwijs. Een kind kan zich op deze manier ontwikkelen en ontplooien, van basisschool tot universiteit, tot een professional in zijn toekomend vakgebied. Zo kan de gemeente zijn karakter van economische voorspoed in de toekomst verder uitbreiden en zijn rol als studentenstad behouden; het grootste deel van de bevolking bevindt zich in de leeftijd van 20 tot en met 29 jaar.

De jonge toekomst

In Utrecht ligt de focus op vernieuwend onderwijs voor jong en oud. Basisschoolkinderen hebben dan ook veel te kiezen en te leren. De verschillende onderwijsorganisaties, zoals Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO Utrecht), Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) en de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), zijn, zoals het hoort, gericht op een kindvriendelijke leeromgeving. Wat de stichtingen bijzonder maakt is de moderne vorm van onderwijs, mede gestimuleerd door de gemeente Utrecht. Door verschillende onderwijsprogramma’s leren de kinderen om zowel met andere culturen als met de natuur om te gaan. Vooral het eerste punt zal zorgen voor een bredere acceptatie van allerlei verschillende bevolkingsgroepen in Utrecht.

Gezonde scholen

Niet alleen het onderwijs heeft een gezond niveau, maar ook de leerlingen van verscheidene middelbare scholen in Utrecht. Door stimulans van de gemeente, onder de naam ‘De Gezonde School Utrecht’, ligt niet alleen de nadruk op de gangbare vormen van educatie maar ook op gezondheidseducatie. Op deze manier kunnen de leerlingen kennis maken met een gezonde leefstijl die bij hun levensbeschouwing past. In de gemeente wonen meer dan 335.000 mensen met allen een bepaalde levensovertuiging. Deze diversiteit komt terug in het scholenaanbod voor voortgezet onderwijs. Voorbeelden van christelijke of katholieke middelbare scholen in Utrecht: de Passie, het St. Bonifatiuscollege en het St. Gregoriuscollege. Vele openbare middelbare scholen zijn verenigd in de NUOVO (Stichting openbaar voortgezet onderwijs Utrecht). 

Studentenstad

Utrecht is door een goede bereikbaarheid en fijne sfeer zeer aantrekkelijk voor studenten. Daarnaast heeft de stad verschillende mbo’s, hogescholen en een universiteit. Op deze manier kan de gemeente Utrecht talentontwikkeling en kwaliteit bevorderen, om uiteindelijk een moderne, kennisintensieve stad te worden. De Universiteit Utrecht speelt hier, met meer dan 30.000 studenten, een belangrijke rol in: met meer dan 370 jaar ervaring weet de universiteit precies hoe modernisering in zijn werk gaat. De universiteit richt zich dan ook op importante onderwerpen als duurzaamheid en maatschappij. Ook de Utrechtse hogescholen zijn in de weer met ontwikkeling, verbetering en vernieuwing. Zo is de Hogeschool Utrecht gericht op het opleiden van gewilde professionals, terwijl de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht zich focust op samenwerkingsverbanden binnen de creatieve industrie. Ook kent de gemeente verschillende mbo-organisaties, met MBO Utrecht als reus in zijn vak. De organisatie heeft meer dan 75 opleidingen, van bouw tot dans. Ondanks de grote omvang van de school, is er aandacht voor iedereen; de opleidingen zijn verdeeld over dertien academies.