Onderwijsgids Zeist

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Christelijk College Zeist (Hoofdvestiging) Graaf Adolflaan 4 3708XB Zeist
Seyster College (Hoofdvestiging) Bergweg 97 3707AC Zeist
Wereldkidz Montessori Zeist (Hoofdvestiging) Sumatralaan 1 3705XL Zeist
CBS De Hoeksteen (Hoofdvestiging) Jagerlaan 17 3701XG Zeist
SO Noorderlicht Noordweg 8 3704GN Zeist
Katholieke Basisschool de Griffel (Hoofdvestiging) De Clomp 2002 /04 3704KC Zeist
CBS Nije Kroost Kroostweg 7 74 A 3704EG Zeist
Basisschool Comenius (Hoofdvestiging) Zinzendorflaan 2 B 3703CG Zeist
WereldKidz Montessori Zeist (Hoofdvestiging) Sumatralaan 1 3705XL Zeist
Dr. C.P. van Leersumschool (Hoofdvestiging) Verlengde Slotlaan 113 3707CE Zeist

Gemeente Zeist

De gemeente Zeist heeft met de hoofdplaats Zeist (ook wel ‘Slotstad’ genoemd) een echt centrum (van ideeën) te pakken. Dat dit dorp een centrumplaats is, blijkt onder andere uit de vestiging van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Om het imago van vestigingsstad te behouden, moet er geïnvesteerd worden. Dit gebeurt onder in het onderwijs: er wordt geïnvesteerd in (nieuw)bouw van scholen en het moderniseren van oude school. Tevens wordt er veel aandacht besteedt aan nieuwe vormen van onderwijs, zoals het jenaplan- of daltononderwijs. Zo wordt de gemeente Zeist steeds aantrekkelijker, ook voor bewoners.

Omvangrijk aanbod

De gemeente kent wat betreft voortgezet onderwijs een omvangrijk aanbod. Er bevinden zich in totaal acht middelbare scholen in Zeist, allen met een eigen identiteit. Zo kent het Christelijk Lyceum Zeist een uitgesproken christelijke identiteit, terwijl op het Montessori Lyceum Herman Jordan onderwijs wordt verleent volgens het montessorionderwijs op havo en vwo niveau. Dit is een vorm van onderwijs, ontwikkelt door Maria Montessori, dat zich laat kenmerken door de uitspraak “Help mij het zelf te doen”. Het uitgangspunt van deze vorm van onderwijs is dat ieder kind een bepaalde drang heeft tot zelfontplooiing. Om deze drang naar boven te brengen, moeten de kinderen geholpen worden volgens het montessorisysteem. Hier werken leerlingen in kleine groepen waar zij vaak zelf mogen kiezen waar ze mee bezig gaan. Dit zorgt ervoor dat er verschillende ontwikkelingsstadia zijn voor de leerlingen, zodat zij voortdurend nieuw materiaal aangereikt krijgen. Dit wordt aangereikt door de leraren, die de ontwikkeling van het kind stapsgewijs in de gaten houdt. Naast een middelbare school die montessorionderwijs verleent zijn er ook montessoribasisscholen in Zeist. Deze vallen onder de organisatie Montessori Zeist en telt drie basisscholen: locatie Griffensteyn, locatie Kerckebosch en locatie Sumatralaan.

Naast montessorionderwijs, zijn er ook andere vormen van zogenaamd methodeonderwijs. Dit zijn onder andere jenaplanonderwijs en daltononderwijs. Een school voor jenaplanonderwijs is de basisschool Het Spoor. Hier worden kinderen gestimuleerd om gezamenlijk aan projecten te werken, zodat zij goed leren samenwerken, één van de belangrijkste kenmerken van jenaplanonderwijs. Het daltononderwijs is gericht op keuzevrijheid van het kind en onbelemmerde ontwikkeling.

Vestigingsgemeente

De gemeente Zeist is voor vele onderwijsinstellingen een vestigingsplaats. Er zijn tal van onderwijsorganisaties die het onderwijs verzorgen; van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs werd binnen de gemeente onder andere verleent door Hogeschool Helicon, locatie Zeist. Deze locatie is ontstaan na een fusie tussen onder andere de Vrije Pedagogische Akademie te Zeist. In loop der jaren is ook de Vrije Muziek-Akademie te Zeist gefuseerd met de hogeschool. Hedendaags valt Hogeschool Helicon onder het gezag van Hogeschool Leiden en bevindt zich in Zeist alleen nog de PABO.

Een andere school voor hbo-studenten is De Wittenberg. Deze instelling biedt geen opleiding aan, maar vormende jaren. Wanneer je bent afgestudeerd kun je bij De Wittenberg terecht. Dit is een christelijke organisatie die samenwerken aan de hand van de bijbel stimuleert. Hier leer je dingen over jongerenwerk en discipelschap en kun je zowel wonen als leren.

In de gemeente Zeist is er ook een mbo-school aanwezig. Dit is ROC Midden-Nederland. Deze school biedt op de locatie in Zeist vooral opleidingen gericht op pedagogiek.