Onderwijsgids Veenendaal

Rehobothschool

  • Adres:Koninginnelaan 46
  • Postcode:3905GJ
  • Plaats:Veenendaal
  • Gemeente:Veenendaal
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0318 - 511 097

De Rehobothschool is een christelijke basisschool waar het Bijbelonderwijs een heel belangrijke plaats inneemt,
zowel in het lesrooster als in de omgang met elkaar.
De Bijbel is ons ijkpunt.
In een samenleving waarin kinderen op allerlei manieren kunnen worden beïnvloed, wil de Rehoboth een veilige
haven zijn. Een plaats waar de kinderen in alle rust en veiligheid onderwijs mogen ontvangen. Een plaats waar
kinderen zich in een kwetsbare fase van hun leven ontwikkelen van kleuter tot tiener. Een plaats ook, waar zij
mogen groeien in kennis en geloof. In het vertrouwen dat de Here God ons daarbij helpt, geven wij ons
onderwijs.
Wij geven onze leerlingen op een goede manier onderwijs en gebruiken daarvoor goede methodes. We doen
dat met veel enthousiasme en in een goede sfeer. Op die manier komt een kind tot zijn of haar recht. Zowel qua
kennis als op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Rehoboth betekent “ruimte”. Daarom willen we onze leerlingen ruimte bieden om te leren en te leven.