Onderwijsgids Veenendaal

Adressen - Contactinformatie - Schoolgidsen - Vacatures - Websites - Soort onderwijs - Identiteit

Naam Adres Postcode, plaats  
Christelijke Basisschool Juul Gerard Terborchstraat 21 3904TE Veenendaal
Rehobothschool (Nevenvestiging) Koninginnelaan 46 3905GJ VEENENDAAL
cbs Rehoboth (Nevenvestiging) Pampagras 2 3902SP VEENENDAAL
Byzonder Neutrale Montessori School (Hoofdvestiging) Duivenwal-west 300 3905AV VEENENDAAL
Tamim (Hoofdvestiging) Van Essenlaan 8 3907JA VEENENDAAL
GOC (Nevenvestiging) De Schutterij 10 3905PL VEENENDAAL
De Vuurvlinder (Nevenvestiging) Stormzwaluw 25 3905RS VEENENDAAL
GOC (Nevenvestiging) De Schutterij 10 3905PL VEENENDAAL
rkbs De Vuurvlinder (locatie Noord) (Nevenvestiging) Tweespan 39 3902GE VEENENDAAL
De Vuurvlinder, locatie West 2 (Nevenvestiging) Boerenzwaluw 19 3905SG VEENENDAAL

Gemeente Veenendaal

De gemeente Veenendaal, ook wel ’t Veen genoemd, ligt op het randje van de provincie Utrecht. Het onderwijs daarentegen ligt niet op het randje van de provincie, maar staat geheel centraal binnen de regio. In Veenendaal zijn verschillende scholen gesitueerd, die allen een aparte functie hebben. Zo kent de gemeente vier middelbare scholen, maar ook 32 basisscholen. Samen met de gemeenten Wageningen en Rhenen vormt de gemeente een samenwerkingsverband, dat deel uitmaakt van Regio Foodvalley (vertaald: Regio Voedselvallei). De gemeente Veenendaal en de scholen die zich hierin bevinden blinken dan ook uit in samenwerking.

Onderwijsorganisaties

Veel van de basisscholen zijn verenigd in zogenaamde onderwijsorganisaties. Dit zijn organisaties die verschillende basisscholen aansturen op gebied van management en visie. Zulke organisaties staan garant voor kwalitatief onderwijs met een overkoepelende tint, zoals openbaar, christelijk of islamitisch. Tevens kan er sprake zijn van een bepaalde pedagogische opvatting. In de gemeente Veenendaal zijn er verschillende soorten van deze organisaties. Een voorbeeld hiervan is Stichting Hervormde Scholen Veenendaal. Dit is een organisatie die onderwijs verleent met een hervormde grondslag. Er worden in totaal vijf basisscholen overkoepelt door deze organisatie. Een aantal hiervan maakt ook deel uit van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal e.o. (CPOV). Naast hervormde en christelijke basisscholen, is er ook een middelbare school die gebaseerd is op het christendom, genaamd het Ichtus College. Dit college heeft een reformatorische grondslag en biedt veel vormen van voortgezet onderwijs aan.

Naast hervormde en christelijke onderwijsorganisaties bestaan er ook openbare onderwijsorganisaties in de gemeente Veenendaal en omgeving. Zo maken vier Veenendaalse basisscholen deel uit van een regionaal opererende organisatie Wereldkidz. Deze organisatie biedt onderwijs aan in uiteenlopende gebieden, zoals montessori- of jenaplanonderwijs. Dit zijn vormen van onderwijs die gebaseerd zijn op een bepaald pedagogisch gedachtegoed. De Veenendaalse basisscholen die lid zijn van Wereldkidz, zijn: Achtbaan, Balans, de Bongerd en Petenbos. De laatst genoemden (locatie de Bongerd en Petenbos) behoren tot de daltonschool Mozaïek. Bij daltononderwijs is er sprake van zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen, zodat er keuzevrijheid ontstaat.

Samenwerkingsverbanden

Wat betreft voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs is er een aantal samenwerkingsverbanden in de gemeente Veenendaal.

Eén van de middelbare scholen in Veenendaal valt, gezamenlijk met een aanwezig ROC (genaamd A21) onder het gezag van de onderwijsorganisatie Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden, kortweg vaak COG genoemd. De andere scholen in Veenendaal, zoals het Ichtus College, Het Perron en het Rembrandt College opereren deels zelfstandig of worden overkoepelt door een andere organisatie. Zo ontstaan er verschillende klimaten op de scholen in Veenendaal, waardoor er voor ieder wat wils is.

Een ander voorbeeld van een goede samenwerking tussen onderwijs-verlenende organisaties is het aanbieden van een tweejarige hbo-opleiding betreffende ICT. Deze opleiding is tot stand gekomen door een samenwerking van de mbo-school ROC A12, Hogeschool NOVI en gemeente Veenendaal. Verder wordt het samenwerkingsverband gestimuleerd door Stichting ICT Valley. De bedoeling is dat de opgeleide jongeren en volwassenen komen te werken binnen het vakgebied ICT in het samenwerkingsverband genaamd Regio Foodvalley. Zo kan de regio kennisintensiever worden, en wordt het een belangrijke regio voor Utrecht en Gelderland. Leden van Regio Foofdvalley zijn onder andere: Ede, Barneveld, Wageningen en Rhenen.