Onderwijsgids Veenendaal

Engelenburgschool

  • Adres:De Fuikenweide 1
  • Postcode:3901KD
  • Plaats:Veenendaal
  • Gemeente:Veenendaal
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:0318 - 522 810

De basisschool is een stuk(je) van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis
naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uur toe aan de zorg van de
juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je
dan ook met zorg.
Missie Engelenburgschool • De Engelenburgschool – Een veilige burcht waar kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen.

Visie Engelenburgschool • Elk kind is een uniek schepsel van God. De Bijbel is de bron voor ons onderwijs en in
de omgang met de kinderen. We respecteren kinderen in wie ze zijn, en helpen hen hun talenten te ontdekken
en deze verder te ontwikkelen. De basisvakken dragen we over in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Bij de
overige kennisvakken coachen we de kinderen dit zelf te ontdekken in een rijke leeromgeving. We maken
kinderen eigenaar van hun leerproces, zodat ze opgroeien tot zelfstandige en bewuste mensen. We zijn een
lerende organisatie, waarin leerkrachten hun kennis onderhouden en vernieuwen. Ouderbetrokkenheid vinden
we belangrijk, zowel schoolbreed als voor het individuele kind.