Onderwijsgids Groningen

OBS de Feniks

  • Adres:Maresiusstraat 22
  • Postcode:9746BJ
  • Plaats:Groningen
  • Gemeente:Groningen
  • Locatie:Klik hier
  • Telefoon:050 - 321 0430

Op het moment dat uw kind drie jaar is kunt u uw kind aanmelden als nieuwe leerling op Obs de Feniks. De Feniks is een school in beweging waarbij veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling, sport/bewegen en digitale geletterdheid.

Onze kinderen krijgen twee keer per week vanaf groep 3 gymles, gegeven door een vakleerkracht gymnastiek. De groepen 1-2 krijgen één keer per week gymles van een vakleerkracht en daarnaast verzorgt de eigen leerkracht meerdere keren per week een les in het speellokaal. Ook rennen we regelmatig met de hele school een aantal rondjes rond de school in het kader van bewegen en saamhorigheid.

Onze kwalitatief goede leerkrachten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, wat betreft kennis maar ook de vaardigheden die steeds belangrijker worden in een individualiserende maatschappij. Deze vaardigheden verbinden we aan een snel veranderende wereld om ons heen waar digitale geletterdheid een belangrijk onderdeel van is. Ook zijn we een academische opleidingsschool waarin studenten gedeeltelijk opgeleid worden op de werkplek.

Kortom, een levendige professionele school met de blik op de toekomst.